Läxor är orättvist!

Jag anser att man borde sluta med utdelning av läxor i skolan, läxor är orättvist. Vissa klarar av dem medan andra inte gör det, det påverkar även barnens välmående både fysiskt och psykiskt.

Problem i hemmet, olika förutsättningar och behov gör att det finns barn som lägger ner alldeles för mycket tid på läxor. Läxor leder ofta till konflikter i hemmet och påverkar familjerelationerna negativt.

Det bara antas att alla elever klarar av att göra läxan, men det är inte alla som har de förutsättningarna. Vissa får ingen möjlighet till studiero. Andra har dyslexi. Några har inte tid för läxor. Sedan finns det dom vars svenska inte är så bra. Det finns även de med ADHD, som jag. Och de som har höga krav på sig själva, på grund av höga förväntningar från sin omgivning. Man kan inte alltid räkna med att det finns föräldrar hemma som kan hjälpa till med läxor. Det finns såklart elever som inte har det svårt att göra sina läxor, men det är delvis anledningen till att läxor är orättvist.

Statistiska centralbyrån som också kallas SCB har utrett barns stress och fann i december 2013 bland annat att 89 000 10 till 12-åringar i Sverige är stressade över läxor och prov. Tre av fyra flickor och varannan pojke mellan 16 och 18 år upplever samma stress. De här barnen och ungdomarna har stressymtom som magont, huvudvärk och sömnproblem. Med andra ord är det inte alltid helt sunt med läxor.

Det händer att elever väljer bort fritidsaktiviteter för att klara av skolarbetet, det gör barnen mindre sociala. Dessutom visar forskning att den vanligaste anledningen till konflikter bland barn och föräldrar är just läxor.

I skollagen står det ingenting om att man ska ha läxor, inte heller nämns de i läroplanen. Enligt Skolverket är det inte en obligation att eleverna gör läxan. Trots det är det mycket vanligt med läxor i svenska skolan. Lärare utbildas inte i hur man ska hantera läxor och gör därför vad de tror funkar bäst.

Enligt skollagen ska svenska skolan ta hänsyn till alla förutsättningar och behov per elev. Men att individanpassa läxor är tidskrävande för lärare och tid är det redan dåligt med i dagens skola.

Läxor ges bara utav gammal vana av dem som tror att det är läxorna som gör att barnen lär sig något. Läxor innebär inte mer kunskap. Flera forskare är överens om att läxor ger låg effekt på inlärningen upp till årskurs fem. De är också överens om att läxor faktiskt kan skada inlärningen för barn i den här åldern. Fel kunskap och om läxstunden är negativ kan det göra eleven negativt inställd till skolarbetet överlag.

Då kanske några tänker att det ju faktiskt finns läxhjälp man kan gå till om man behöver då ”läxhjälp”. Det är bra att det finns möjlighet för eleverna att göra läxan i skolan med läxhjälp. Men det är inte alltid det finns och när det finns är det inte alltid eleverna vill gå på den läxhjälpen på grund av att de kan känna sig dumma om alla går hem och de måste stanna. De kan känna sig exkluderade.

Jag föreslår därför att läxor ska avskaffas från dagens skola. Det skulle bli mindre stress i vardagen hos både barn föräldrar och lärare. I slutändan är läxor bara en onödig ansträngning.

/Maya Roca Ahlgren

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s