Anna-Karin Andersson

Anna-Karin AnderssonAnna-Karin Andersson är barn- och ungdomsboksförfattare, samt doktor i arkeologi. Hon har ett galet stort historie- och arkeologintresse. Få saker gör henne så glad som ett landskap fullt av stenmurar, stenrösen, ruiner och gamla vägar. Hästar i alla dess former är också ett stort intresse och hon har två egna som hon tränar akademisk ridkonst med.

Ända sedan barnsben har hon också haft en förkärlek för sådant som inte alltid kan förklaras. Detta kommer nog från alla de kvällar i barndomen som hon fascinerat lyssnade till de gamlas berättelser om skogsväsen, spöken och folktro.
På bloggen delar hon med sig av små och större tankar kring livet, historia, landskap, hästar och annat som får livet att sjuda.

Annonser