#metoo växer – men ridsporten tiger

#metoo har växt enormt, lyft på många lock och bidragit till en förändrad attityd i debatten. Berättelser om sexuella trakasserier och övergrepp skakar om, skrämmer och får saker att hända. Flera upprop med hundratals underskrifter, där det ställs krav på förändringar, har presenterats. #tystnadtagning är ett exempel.

Men … ”Från ridsporten intet nytt”.

Lugnet tycks ha återvänt efter debatten i våras. Då när en tränare förlorade licensen, förbundsstämman beslutade att tillsätta en medlemsombudsman och det kom upp förväntningar på att ”alla” ska medvetandegöras.

På centralt håll lutar man sig tillbaka igen och ger signaler om att ”nu har vi agerat kraftfullt och löst problemen”.

DET ÄR INTE SANT.

Problemen är fortfarande lika stora och kommer att vara det så länge tystnadskulturen fortsätter inom ridsporten. Den tystnadskultur som nu bryts sönder inom t ex media och teater/film.

Så länge det inte finns en trygghet i att gå samman och lyfta på locket kommer allt att bli som förut. Ingen orkar ensam, men många tillsammans klarar av det.

När dyker det upp en samlande # där ridsportens skamliga tabubelagda berättelser får komma fram?

Vilka inom vår sport – drabbade och andra som är beredda att stå upp för en förändring – vågar ta initiativet?

Vilka är trygga och starka nog?

Vilka ställer sig öppet bakom dessa och säkerställer att ingen drabbas av hämnd och andra typer av repressalier när locket lyfts och den unkna luften vädras ut?

// Matilda Bohman

Annonser