Lotte Lannerberth

LotteFCJ_4074Lotte Lannerberth
Funktionshinder, olikheter, mod och fantasi.

Jag vill att alla barn ska få synas. Jag vill att alla barn ska få känna igen sig själva och varandra i litteraturen. Och så gillar jag att utforska saker som till exempel: ”När blir verkligheten till fantasi i barns lekar?” och ”Vad vill det egentligen säga att vara modig?”

Annons