Supermamsen

2018-06-03_15.26.43

Supermamsen är mamma till tre barn med olika NPF-diagnoser och arbetar som fritidspedagog. Hon driver bloggen www.supermamsen.com där hon skriver om livet som NPF-förälder. I december kommer Supermamsens bok ut på Kikkuli. Drömmen är att boken ska öppna dörrar och leda till samsyn, samarbete och ömsesidighet mellan alla instanser som arbetar med barn och familjer på något sätt.

Annons